UG8.0从零开始自学视频教程

UG8.0从零开始自学视频教程

UG8.0从零开始免费视频教程适合零基础完全自学者,从UG8.0的基准平面应用、UGNX8.0二维草图绘制、UGNX8.0三维建模、曲面绘制、产品装配等,从入门到高级系统教学!免费观看。

教程信息

   教程难度:零基础→中级    软件品牌:UG    软件字体:简体中文    资料格式:高清视频
   容量大小:1.2GB    练习图档:有    教程节数:130节    所属栏目:UG视频教程
   软件下载:前往下载    微信公众号:m57zxw    播放密码:m57zxw
   软件版本:UG NX8.0中文破解版    适合人群:0基础入门到精通

教程列表