UG6.0逆向教学实例视频教程(更新中)

UG6.0逆向教学实例视频教程(更新中)

《UG6.0逆向教学视频教程》主要不通过大量实例从正向两面进行设计创制,即对同一产品可以通过多重设计思维快速的设计出来,大大提高设计效率和缩短时间成本,教程包括原设计文件,实例有:创建茄身曲面、创建环扣并完成制作、创建叶柄并完成制作、中国心创建、等等大量实例教程内附素材文件!关注微信公众号:m57zxw 回复:306

教程信息

   教程难度:中级→高级    软件品牌:UG    软件字体:简体中文    资料格式:高清视频+资料
   容量大小:1.2GB    练习图档:有    教程节数:36节    所属栏目:UG视频教程
   软件下载:前往下载    微信公众号:m57zxw    播放密码:m57zxw
   软件版本:UG6.0    适合人群:正向两面进行设计