UG8.0入门到实践视频教程

UG8.0入门到实践视频教程

UG8.0从零开始视频教程适合零基础完全自学者,从UG8.0的基准平面应用、UGNX8.0二维草图绘制、UGNX8.0三维建模、曲面绘制、产品装配等,从入门到高级并结合实例系统教学!简单实用易上手!

教程信息

   教程难度:入门→中级    软件品牌:ugnx8.5    软件字体:简体中文    资料格式:视频+原文件
   容量大小:1.11GB    练习图档:有    教程节数:168节    所属栏目:UG视频教程
   软件下载:前往下载    微信公众号:m57zxw    播放密码:m57zxw
   软件版本:UG8.5    适合人群:从草图到深入

教程列表